• mopia print service
    Το Mopia Print Service είναι μια εφαρμογή η οποία σας επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας από συσκευές που τρέχουν Android 4.4 (KitKat)  ή μεταγενέστερες εκδόσεις. Αρχεία όπως φωτογραφίες, ιστοσελίδες και PDF αρχεία μπορούν να εκτυπωθούν εύκολα μέσω ασύρματου δικτύου σε πιστοποιημένες Mopia συσκευές.
  • Apple AirPrint
    Το Apple AirPrint είναι μια εφαρμογή η οποία σας επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας από συσκευές που τρέχουν iOS. Αρχεία όπως φωτογραφίες, ιστοσελίδες και PDF αρχεία μπορούν να εκτυπωθούν εύκολα μέσω ασύρματου δικτύου στις Develop εκτυπωτικές συσκευές. Ακολουθεί αναλυτική λίστα συμβατότητας.
Go to Top